Εντελέχεια
Κατηγορίες:
Tιμή:
 17.00 €
Εκδότης:
 e-bookshop.gr
Σελ. (PDF):
 219
ISBN:
 978-960-9520-20-1
Βαθμολογία:
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...
    Υπάρχει μια «παράδοξη» φιλοσοφική άποψη, που λέει πως: «Ο χειρότερος  εχθρός του ανθρώπου, είναι ο ίδιος ο εαυτός του».
    Η φιλοσοφία όμως, ως οφείλει, αφού είναι η τέχνη της νοητής λογικής διερεύνησης πάντων των πραγμάτων και σκοπός της είναι να θεραπεύει τα λογικά παράδοξα και τα ελλειπή συμπεράσματα, απαντά σε αυτή την άποψη με μια άλλη, που λέει πως: «Για να νικήσεις τον εχθρό σου ή ακόμα καλύτερα… για να συμφιλιωθείς μαζί του, πρέπει να τον γνωρίσεις καλά».
    Για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, (κατά το Δελφικό, «γνώθεις εαυτόν») είναι απαραίτητη μια πολύτροπη διερεύνηση των μηχανισμών και των ιδιοτήτων, που συνθέτουν την νοητική λειτουργία και προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον άμεση γνώση του αισθητού περιβάλλοντος και των γεγονότων που συντελούνται σε αυτό.
    Τα περιεχόμενα του βιβλίου παρέχουν μια επεξηγηματική υποστήριξη που σκοπό έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη στην συμφιλίωση με τον εαυτό και στην αναγνώριση του αισθητού περιβάλλοντός του, ώστε να κατανοήσει την  ασυμβατότητα μεταξύ της επιθυμητής έκβασης του νοητού ζητούμενου (επιθυμία) από αυτόν και του εφικτού, το οποίο επιβάλλεται από τις συνθήκες της πραγματικότητας που βιώνει.
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης